Privacyverklaring

  • PRIVACYVERKLARING

De mogelijkheid bestaat dat LeaseAutoCompany bij een bezoek aan deze website uw persoonsgegevens verzamelt. Wij gaan zorgvuldig om met privacy en privacygevoelige gegevens binnen de grenzen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming of andere geldende privacywetgeving. LeaseAutoCompany zal uw gegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met onderstaande voorwaarden.

In deze Privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop LeaseAutoCompany persoonsgegevens verwerkt en voor welke doeleinden, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en andere informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren of die aan een individu kunnen worden gekoppeld.

LeaseAutoCompany verwerkt en verzamelt alle informatie van haar klanten en bezoekers van haar website voor haar bedrijfsvoering, zodat zij haar klanten informatie kan verschaffen omtrent haar producten en diensten, die mogelijk interessant zouden kunnen zijn. LeaseAutoCompany gebruikt deze informatie eveneens om overzichten bij te houden voor het gebruik namens onze website.

Verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt. Persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt, indien u daarvoor toestemming heeft gegeven of indien dit is toegestaan op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming of andere geldende privacywetgeving.

U kunt te allen tijde een verzoek doen tot het corrigeren, verwijderen, beperken of overdragen van uw persoonsgegevens die LeaseAutoCompany verwerkt.

  • Cookiebeleid

LeaseAutoCompany gebruikt cookies om informatie over het gebruik van deze website te verzamelen en te onderzoeken, inclusief de domeinnaam, hoeveelheid hits, pagina’s die bezocht worden en de duur van elk bezoek.

Cookies zijn kleine tekstbestanden, die een website op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment dat u de website bezoekt. Met het plaatsen van cookies worden persoonsgegevens verwerkt. Door het gebruik van cookies herkent een website u bij een volgend bezoek.

  • WEBSITES VAN DERDEN

Op externe websites, die u via een link op deze website bezoekt, is deze Privacyverklaring  en het cookiebeleid niet van toepassing. Mocht u hierover vragen hebben of over de wijze waarop LeaseAutoCompany uw gegevens verwerkt, neem dan contact gerust met ons op.

  • WIJZIGINGEN

Wij raden u aan om de Privacyverklaring en het cookiebeleid regelmatig te bekijken, aangezien LeaseAutoCompany zich het recht voorbehoudt om aanpassingen door te voeren in dit document.

Deze verklaring is voor het laatst herzien op 12 juli 2020.

© LeaseAutoCompany. Alle rechten voorbehouden